2019-07-23

Za brak archiwizacji archiwizowanie dokumentów lub niewłaściwe ich przechowywanie grozi odpowiedzialność karna

Przede wszystkim łatwy i szybki dostęp do dokumentów z każdego miejsca na świecie za pomocą Internetu. Trzeba zatroszczyć się o to, aby opracować dokumentację związaną z samym obiegiem dokumentów i zapewnić im należytą poufność. Obowiązek przechowywania dokumentów płatniczych i rozliczeniowych wynika pośrednio z Ordynacji podatkowej. Za brak archiwizacji archiwizowanie dokumentów http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html lub niewłaściwe ich przechowywanie grozi odpowiedzialność karna. Decydując się na rozwiązania do obiegu dokumentów trzeba na pewno uwzględnić i przeanalizować ryzyko. Bałagan związany w wdrażaniem RODO tłumaczy niedochowanie terminu? Dobrą praktyką jest też zastosowanie polityki czystego biurka dla dokumentów papierowych i nośników elektronicznych. Systematycznie muszą być także tworzone kopie zapasowe dokumentów firmowych na odpowiednio zabezpieczonych nośnikach danych tak, by zapis na nich przetrwał wymagany okres archiwizacji. Odpowiednie przepisy związane z przechowywaniem dokumentów tylko częściowo określają zasady przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych. Jeśli w firmie jest dużo dokumentów, to w celu uniknięcia bałaganu i zgubienia ważnych akt konieczne jest regularne ich archiwizowanie i układanie. Przez ten okres płatnik powinien przechowywać zarówno kopie dokumentów składanych w formie papierowej, jak i dokumenty przekazywane elektronicznie. Większość dokumentów wymaganych przez UODO i wykorzystywanych dotychczas można dalej stosować, jeśli tylko dostosujemy je do wymagań RODO. RODO wymaga zresztą, aby przewidywać takie scenariusze i administrator powinien mieć przygotowane wcześniej instrukcje na wypadek ich zaistnienia. W przepisach dotyczących ochrony danych osobowych nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe. Przechowywanie dokumentów musi odbywać się przez określony czas, gdyż mogą one być wymagane. Unijny regulator pozostawił w rękach przedsiębiorców wdrażających RODO dostosowanie struktury, rodzajów i liczby dokumentów do realnych potrzeb swojej działalności. Archiwizacji dokumentów firmowych można dokonywać jedynie na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu. Tu ważne jest, aby pamiętać, że obieg dokumentów nie może obejść się bez szczegółowego zidentyfikowania odbiorców poszczególnych dokumentów - to jest jednak standardem w większości firm. O ile z przechowywaniem dokumentów nie ma większych problemów, to ze skutecznym niszczeniem już. Archiwizacja dokumentów może zostać przeprowadzona w pełni profesjonalnie przez wyspecjalizowaną firmę. Na podstawie tych dokumentów ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury lub renty. Do takich dokumentów możemy zaliczyć. Od ponad 20 lat optymalizujemy pracę magazynu, zapewniając klientom przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z najbezpieczniejszymi na rynku standardami. Co ważne, niektóre z dokumentów wypracowanych do tej pory będzie można nadal stosować. Nie należy również zostawiać dokumentów i nośników w łatwo dostępnych miejscach,.